Dr n. med. Grzegorz Grund

Dyrektor Centrum, Neonatolog, Pediatra
 • specjalizacja z zakresu neonatologii
 • specjalizacja z zakresu pediatrii
 • nagroda Ministra Zdrowia
 • studia doktoranckie w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • certyfikat wczesnej diagnostyki neurorozwojowej uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg. Vojty (wydany przez Internationale Vojta Gesellschaft e.V.)
 • NLS Provider Kurs wydany przez Europejską Radę Resuscytacji
 • członek Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
 • ordynator Oddziału Neonatologii
 • wizyty domowe w ramach Zespołu Wentylacji Mechanicznej w Domu Pacjenta

Dr n. med. Aleksandra Jopek

Neonatolog, Pediatra
 • specjalizacja z zakresu neonatologii
 • specjalizacja z zakresu pediatrii
 • studia doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • certyfikat wczesnej diagnostyki neurorozwojowej uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty (wydany przez Internationale Vojta Gesellschaft e.V.)
 • członek Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
 • członek Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

Dr n. med. Łukasz Karpiński

Neonatolog
 • specjalizacja z zakresu neonatologii
 • studia doktoranckie w Klinice Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • certyfikat wczesnej diagnostyki neurorozwojowej uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty (wydany przez Internationale Vojta Gesellschaft e.V.)
 • certyfikat podstaw języka migowego
 • certyfikat „Diagnostyka echokardiograficzna wrodzonych wad serca u dzieci”
 • certyfikat Neonatal Online Training in Europe wydany przez European Society for Neonatology
 • certyfikat instruktorski NLS wydany przez Europejską Radę Resuscytacji
 • członek Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego